Vật phẩm

3 vật phẩm chiêu tài nạp phúc cực đỉnh giúp dọn sạch vận đen

Hết sạch vận đen bằng 3 vật phẩm chiêu tài nạp phúc cực đỉnh

Long quy là một loại thụy thú, từ xưa đến nay đại diện cho vinh dự cùng địa vị, đồng thời cũng là vật bảo hộ quốc gia, ngụ ý

Không thăng quan cũng phát tài ầm ầm nếu có vật này trong nhà

Có vật này trong nhà, không thăng quan cũng phát tài ầm ầm!

Ông thần tài được sử dụng phổ biến trong các cửa hàng buôn bán nhằm mục đích cầu phước lành cho gia chủ. Vị trí thích hợp nhất cho tượng