vận mệnh trong phong thủy

Biện pháp cải biên vận mệnh từ xấu qua tốt

Nhờ phong thủy xoay chuyển vận thể một đời người không thuận - Ảnh 1

    Một tấm gương lớn đặt ở phòng ăn có thể “nhân đôi” đồ ăn được bày trên đó, cũng tượng trưng cho việc “nhân đôi” sự thịnh vượng