trùng tang là sao

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 14/11/2019

Sinh năm : 1956 – Bính Thân Mất năm : 9-12-2019, (Giờ: Tý (23h-01h) – ngày: Canh Thìn – tháng: Bính Tý – năm: Kỷ Hợi) – 64 tuổi Theo Năm mất Trùng tang Theo Tháng Nhập Mộ

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 6/8/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 9/3/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 23/11/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 17/3/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 9/12/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 10/7/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 4/4/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 5/11/2016

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là nhẹ nhất. (Chú ý: Nếu