Mazda3

Elantra kỳ vọng chia sẻ miếng bánh thị phần cùng Mazda3

Cùng với những tính năng liên quan tới vận hành thì những trang bị an toàn của Elantra 2016 cũng có nhiều ưu thế như chống bó cứng phanh ABS,