Marketing xã hội

Marketing xã hội chưa bao giờ bị xem là lỗi thời

Với chương trình marketing xã hội đối tác là vô cùng quan trọng tác động lớn đến tầm ảnh hưởng của chiến dịch vì một vấn đề xã hội luôn