doanh nhân thành công

Top 7 những doanh nhân thành công khi đã ngoài 40 tuổi

Năm 1997, ông sáng lập trang web SocialNet.com, với mục đích tạo ra một cộng đồng hẹn hò trực tuyến, nhưng ông đã không thành công. Ông rời ghế hội