chuỗi thạch anh vàng phong thủy

Chuỗi thạch anh vàng đậm Uruguay 22 hạt, ngăn cản bức xạ điện tử – S6225-1067

s6225-1067-chuoi-thach-anh-vang-dam-a-uruguay-2

1,067,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá thạch anh vàng đậm Uruguay 22 hạt (tại Việt Nam). + Kích thước : bi nhỏ, 22 bi + Khối