bông thạch anh tím uruguay

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-9700

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 14cm x 19cm + Khối lượng:

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-46075

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím lớn Uruguay, đế cây đỗ quyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 21cm

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-5820

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây Đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.9cm x 10.5cm x

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-10670

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13.2cm x

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-13095

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 13.7cm x

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-6305

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím Uruguay, đế cây đố quyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 13.2cm x 23.2cm

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-8245

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím Uruguay, đế cây đố quyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 12cm x 26.5cm

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-7275

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 11.9cm x

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-6790

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-7276

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x 13.5cm x

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-17460

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 14.5cm x

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-9215

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.4cm x 11cm x

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-02-5353

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.8cm x 10cm x

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím nhỏ Uruguay (tại Việt Nam), đế gỗ thường. + Kích thước (dài x rộng x cao): nhiều kích cỡ nhỏ,

Bông thạch anh tím Uruguay TAT-01-1879

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 7.5cm x 13cm + Khối lượng: