Quả Cầu Thạch Anh Tím

Quả cầu thạch anh tím, thu hút vận may – M190-10940

cau-thach-anh-tim-m190-10940-02

10,940,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 9.1cm + Khối lượng: 1.35kg + Ý nghĩa:

Quả cầu thạch anh tím , tăng cường khả năng tập trung trong công việc – M190-8820

cau-thach-anh-tim-m190-8820

8,820,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 8.8cm + Khối lượng: 1.05kg + Ý nghĩa:

Quả cầu thạch anh tím , giúp hóa giải sát khí – M190-5099

cau-thach-anh-tim-m190-5099-02

5,099,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7.6cm + Khối lượng: 604.6g + Ý nghĩa:

Cầu thạch anh tím lớn như ý DT175

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 10cm + Khối lượng: 1.1kg + Ý nghĩa: Là hòn

Cầu thạch anh tím nhỏ tài lộc DT174

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu phong thủy đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 3.5cm – 4cm + Khối lượng: 68g –

Qủa cầu thạch anh tím may mắn K067

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu thạch anh tím Uruguay. + Kích thước (đường kính): 9cm + Khối lượng: 1.6kg + Ý nghĩa: Là hòn đá của quyền

Quả cầu đá thạch anh tím cát tường DT175-10.580

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 9cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: biểu tượng