Cây Thạch Anh Tím

Cây tài lộc thạch anh tím , giúp giảm stress, căng thẳng mệt mỏi – KC032

kc022-cay-thach-anh-tim-chau-nhat-2

3,360,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc thạch anh tím, chậu tròn lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 37m x

Cây tài lộc thạch anh tím, giúp kinh doanh thuận lợi – KC032

kc028-cay-thach-anh-tim-chau-6-de-2

3,360,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc thạch anh tím, chậu tròn lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 37m x

Cây nho thạch anh tím, biểu tượng của sự sung túc – KC052

kc052-cay-nho-da-quy-1

11,550,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cây nho thạch anh tím, lá đông linh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 16cm

Cây tài lộc thạch anh tím siêu nhỏ, đem lại cát khí cho gia đình – KC058

kc058-cay-thach-anh-tim-sieu-nho-2

630,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc thạch anh tím, chậu tròn lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x

Cây tài lộc thạch anh tím CA118-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc đá thạch anh tím, Hồng Kông. + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm(đo theo đế) x 4.5cm x 16cm

Cây thạch anh tím nhỏ sinh tiền CA117-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc đá thạch anh tím hạt nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 7cm x

Cây thạch anh tím sung túc DT127

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc đá thạch anh tím đậm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 12cm x 29cm